nl
X

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Privacybeleid Arrola

Arrola geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Arrola . De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.
Webwinkelsoftware
CCV Shop
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van CCV Shop. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. CCV Shop heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden. Zij zullen deze gegevens niet gebruiken voor een ander doel. CCV Shop is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben verplicht om de juiste passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze maatregelen bestaan onder andere uit een SSL-encryptie (codering van gegevensoverdracht) en beveiligde dataopslag.
CCV Shop behoudt zich het recht voor om gegevens binnen de eigen organisatie en gelieerde partners te delen om de dienstverlening verder te ontwikkelen en te verbeteren.
CCV Shop houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons) gegevens.
 
Betalingen
Voor het afhandelen van een betaling heeft u de mogelijkheid gebruik te maken van iDEAL. Met iDEAL wordt er middels een beveiligde omgeving verbinding gemaakt met de bank van uw keuze om de betaling af te ronden. Uw bank ontvangt hiermee de betalingsinformatie.
Logistiek
Arrola heeft een eigen bezorgservice. In enkele gevallen maken wij echter gebruik van externe vervoerders of verzendservice PostNL voor het uitvoeren van leveringen. Het is hiervoor noodzakelijk dat wij uw gegevens met deze partijen delen. Vervoeders gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat een vervoerder een onderaannemer inschakelt zullen uw gegevens ook aan deze partij ter beschikking gesteld worden.
Facturatie en boekhouding
Voor onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van een administratiekantoor. Dit kantoor heeft op serviceniveau toegang tot de administratie en daarmee inzage in klantgegevens met betrekking tot bestellingen. Het administratiekantoor is verplicht gegevens vertrouwlijk te behandelen en niet voor andere doeleinden te gebruiken.
Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze diensten en websites laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van de diensten en functionaliteiten op onze website(s) die u gebruikt.

Persoonsgegevens
Afhankelijk van het gebruik van onze diensten en website(s) kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

- naam
- bedrijfsgegevens
- e-mailadres
- cv
- motivatiebrief
- functie
- geboortedatum
- gebruikersnaam
- geslacht
- IBAN
- informatie die u invoert als opmerking bij uw bestelling
- inloggegevens
-telefoonnummer
- NAW gegevens
Doel van gegevensverwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt.
Overzicht doeleinden:

- om u de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze websites en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website.
- om uw bestelling te verwerken en te informeren over het verloop daarvan.
- om uw sollicitatie te verwerken.
- om met u te communiceren door middel van het verzenden van e-mail en / of nieuwsbrieven.
- om u (gepersonaliseerde) advertenties en content aan te bieden.
- om onze website(s) te verbeteren.
Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn verloopt bewaren.
Rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder vindt u meer informatie over uw rechten en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. U heeft te alle tijde recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzage, beperken en rectificeren gegevens
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien, te beperken of te rectificeren. U kunt een verzoek met die strekking doen door contact op te nemen via de volgende gegevens:

Telefoon: 06 - 26296001
E-mail: info@arrola.nl
Post: Arrola, Handelsweg 27, 8131 XW Wijhe
Cookies
Arrola maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kunnen we de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt enkel gebruikt ter verbetering van onze website en uw gebruikerservaringen.
 
Google Adwords
Wij maken gebruik van de remarketing van Google Adwords. Hierdoor kunnen we advertenties weergeven aan internetters die eerder op onze website zijn geweest en bepaalde pagina's hebben bekeken. Hierdoor weten we dat deze bezoekers mogelijk geïnteresseerd zijn in onze diensten.
Cookies beheren of uitschakelen
De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. 

CONTACTGEGEVENS
Arrola Kantoormeubilair
Handelsweg 27
8131 XW WIJHE

T: 06 - 26296001
E: info@arrola.nl